Graven plunderen om God te dienen

De verering van graven is niet uniek christelijk. Wél uniek christelijk is het uit elkaar halen en over kerken verspreiden van de resten van een overleden heilige. En dat terwijl het christendom stamt uit een tijd waarin grafschennis scherp werd veroordeeld. Hoe is deze bizarre gewoonte ontstaan?

Read More
Marcel HulspasComment
Een tweede Kaäba - in Jeruzalem

De Rotskoepel in Jeruzalem is dertienhonderd jaar oud maar één vraag is nooit echt goed beantwoord: waarvoor diende het gebouw eigenlijk? Recente tekstvondsten suggereren dat de opdrachtgever, kalief Abd al-Malik, een kopie wilde bouwen van de Kaäba. Het is dus wellicht (naar islamitische maatstaven) een heel ‘ongelovig’ gebouw.

Read More
Marcel HulspasComment
Vuur uit de hemel

Op pinksterdag daalde de heilige geest neer over de verzamelde apostelen, in de vorm van vurige tongen die zich op hun hoofden zetten. Eenmaal op deze wijze ‘aangestoken’ begonnen de apostelen de boodschap van Jezus te verkondigen. Vuur op het hoofd? Het is een mysterieuze anekdote. De wortels ervan moeten we wellicht zoeken in het leven van de beroemde wiskundige Pythagoras.

Read More
Marcel HulspasComment
Hoe de christelijke Kerk uiteen viel

Wij weten niet beter dan dat er honderden christelijke Kerken bestaan. Maar ooit was er maar één en was splijten ondenkbaar. Dat catastrofale verval begon zo rond 570. Het was te danken aan een jurist die tot patriarch werd gebombardeerd, en die dacht dat hij slim was.

Read More
Marcel HulspasComment
De man die Homo floresiensis had kunnen vinden

Broeder Theo Verhoeven mocht van zijn orde geen missionaris worden. Toen hij jaren later alsnog in Indonesië aankwam, en er voor de latinist geen werk bleek te zijn, stortte hij zich op de archeologie. Maar ook op dat terrein werden zijn ambities geblokkeerd. Dertien jaar na zijn dood ontdekten anderen wat hij slechts mocht vermoeden.

Read More
Marcel HulspasComment
Foucault, Freud en de brutale penis van Augustinus

Niet de democratie, niet de gelijkheid en ook niet de vrijheid van meningsuiting zijn erfenissen van het christendom. Wie op zoek gaat naar wat het christendom ons wérkelijk heeft nagelaten, komt uit bij de diep verankerde overtuiging dat onze seksuele drijfveren onderzocht, geanalyseerd en ook vaak ‘verboden’ moet worden.

Read More
Marcel HulspasComment