Wat te doen tegen 'het gif van islamofobie'?

Veel Nederlanders zijn bang dat de islam Europa, en daarmee ook ons land, wil overmeesteren. En ze denken dat dat nog mogelijk is ook. In zijn essay ‘Het sluipend gif van islamofobie’ komt oud-ambtenaar Walter Palm met een ‘Deltaplan’ om de islamofobie te keren. Het is een bizar voorstel. Laat me uitleggen wat er volgens mij nodig is om die islamofobie terug te dringen.

Read More
Marcel HulspasComment
Jihad tot in het hart van Europa

Op school leren we dat het na de Slag bij Poitiers in 732, afgelopen was met de Arabieren in Europa. Niks van waar. Twee eeuwen later trokken Arabische legers vanuit Zuid-Frankrijk plunderend door Frankrijk, Italië en Zwitserland, tot in het Rijndal.

Read More
Marcel HulspasComment
Graven plunderen om God te dienen

De verering van graven is niet uniek christelijk. Wél uniek christelijk is het uit elkaar halen en over kerken verspreiden van de resten van een overleden heilige. En dat terwijl het christendom stamt uit een tijd waarin grafschennis scherp werd veroordeeld. Hoe is deze bizarre gewoonte ontstaan?

Read More
Marcel HulspasComment
Een tweede Kaäba - in Jeruzalem

De Rotskoepel in Jeruzalem is dertienhonderd jaar oud maar één vraag is nooit echt goed beantwoord: waarvoor diende het gebouw eigenlijk? Recente tekstvondsten suggereren dat de opdrachtgever, kalief Abd al-Malik, een kopie wilde bouwen van de Kaäba. Het is dus wellicht (naar islamitische maatstaven) een heel ‘ongelovig’ gebouw.

Read More
Marcel HulspasComment
Vuur uit de hemel

Op pinksterdag daalde de heilige geest neer over de verzamelde apostelen, in de vorm van vurige tongen die zich op hun hoofden zetten. Eenmaal op deze wijze ‘aangestoken’ begonnen de apostelen de boodschap van Jezus te verkondigen. Vuur op het hoofd? Het is een mysterieuze anekdote. De wortels ervan moeten we wellicht zoeken in het leven van de beroemde wiskundige Pythagoras.

Read More
Marcel HulspasComment