Hoe bekeer je een extremist?

In zijn boek ‘Waarom mensen radicaliseren’ stelt de Utrechtse hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos dat je extremisten kunt ‘deradicaliseren’ door ze respectvol te behandelen, ze te leren kritisch na te denken, en ze te wijzen op hun democratische rechten en plichten. Brave burgers moeten het worden. Zou het werken?

Read More
Marcel HulspasComment
Een mislukte opstand tegen Mohammed

Conservatieve moslims denken dat de islamitische heilstaat daadwerkelijk heeft bestaan. Namelijk in Medina, toen Mohammed nog leefde en in de stad de baas was. Maar de traditie heeft verhalen overgeleverd waaruit blijkt dat zijn volgelingen daar op een gegeven moment tegen hem in opstand kwamen. En Mohammed sloeg hard terug.

Read More
Marcel HulspasComment
De uitvinding van de erfzonde

De erfzonde lijkt een bizar idee: Adam en Eva begingen een fout, en sindsdien dragen al hun nakomelingen de schuld daarvoor met zich mee. Hoe kwam kerkvader Augustinus op dat idee? Heel simpel. Anders was het te makkelijk om in de hemel te komen. En het toeval zorgde er vervolgens voor dat iedereen met het idee van de erfzonde werd belast.

Read More
Marcel HulspasComment
De bedreigde erfenis van het soefisme

Buitenstaanders associëren ‘islam’ met het braaf volgen van de regeltjes van de sharia. Wat daarbuiten valt, is verboden. Maar de islam is veel meer dan dat. Ze heeft eeuwenlang open gestaan voor lokale gebruiken en varianten, en die bestaan nog steeds. Dat is voor een groot deel te danken aan een opmerkelijke christelijke erfenis, gekoesterd door het soefisme.

Read More
Marcel HulspasComment
Waarom ik 'Uit de diepten van de hel' moest schrijven

In mijn nieuwste boek beschrijf ik de rampen die een einde maakten aan het Byzantijnse rijk. Ziekte, natuurrampen, oorlogen, maar vooral de heftige twisten tussen christenen onderling, ondergroeven de keizerlijke macht. Er bleef een bescheiden keizerrijk over - en daarbuiten was de wereld compleet veranderd. Een ongelofelijk, en tegelijkertijd nauwelijks bekend verhaal.

Read More
Marcel HulspasComment