Mohammed en de vrouwtjes

In de billen knijpen, de borsten betasten, slipjes naar beneden trekken, et cetera… is dat nou islamitisch Arabisch, barbaars of gewoon niet-westers? Mogen we de islam hiervoor een beetje de schuld geven? Nee, roepen moslims dan luid en duidelijk. Zoiets hoort niet! Maar ja… hoe weten ze dat? Want de Profeet is voor vrijwel alle gelovigen het grote voorbeeld. Wat de Profeet deed was goed, en is nog steeds heel wijs. Soms lijkt het wel alsof de islam geen vijf maar zes zuilen kent, met als zesde de onaantastbare reputatie van de Profeet. Alaattin Erdal bijvoorbeeld, een moslim die een bijdrage leverde aan de Mohammed-glossy van Brahim Boerzik en zich daarin trots ‘CDA-lid’ noemt, omschrijft Mohammed in die glossy als 'een leraar in morele kwesties’. Mohammed biedt 'richtlijnen over het leven in zijn totaliteit’. Hoog tijd dus om eens te kijken hoe Mohammed met de vrouwtjes omging.

Wat vond de Profeet van vrouwen? Hij was er dol op. Hij had er niet voor niets elf of twaalf. En Mohammed was de baas. Hij beheerde haar bezittingen. Dat heeft God zelf in de Koran geopenbaard:


'De mannen zijn opzichters over de vrouwen, over wat God aan de een meer gegeven heeft dan aan de ander en over wat zij gegeven hebben als bijdrage van hun bezittingen.’


De Koran vervolgt met een definitie van de goede vrouw:


'De deugdzame vrouwen echter zijn de in ootmoed staanden die de verborgenheid behoeden door de behoeding van God.’


Dat wil zeggen, die hun lichaam zedig bedekken omdat God dat voorschrijft. Doen ze dat niet, dan is dat een teken dat ze opstandig zijn aan God en aan hun echtgenoot:


'Maar zij van wie gij opstandigheid vreest, vermaant haar en vermijdt haar op de rustplaatsen en slaat haar. Maar indien zij u gehoorzaam worden zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen.’

(4:34)


Dergelijke 'verdachte’ vrouwen dienen eerst gewaarschuwd te worden, en als dat niet helpt moet de man niet meer bij ze slapen. Dat betekende in die tijd dat zo'n vrouw geen huishoudgeld meer kreeg, voor haar en haar kinderen. (De vrouwen van een rijke Arabier woonden elk in hun eigen huis, en hadden een eigen huishouden.) Als deze fysieke 'waarschuwing’ ook niet hielp, dan: 'slaat haar’. Totdat ze weer gehoorzaam is.

Helder en duidelijk. Dat vermanen van mogelijk ongelovige, verdachte, want onzedelijk geklede vrouwen, is de afgelopen decennia in heel de islamitische wereld érg populair geworden, met als gevolg de opmars van de sluier (en meer) in landen waar deze klederdracht vroeger abnormaal was. Het 'slaat haar’ heeft in de islamitische wereld ook een lange traditie, die dus wellicht nu ook de openbare ruimten van West-Europa heeft bereikt.

Maar goed. Stel dat de vrouwen wél gehoorzaam zijn, en goed bedekt over straat gaan – wat zijn dan hun rechten? Seksueel zijn die er niet, zoals de volgende hadith over Mohammed duidelijk maakt:


'De profeet heeft gezegd: Als een man zijn vrouw naar zijn bed roept en zij weigert te komen, dan vervloeken de engelen haar tot de ochtend.’


En dat niet alleen, ze hoefde die ochtend ook geen beloning voor seksuele diensten, geen (in mooi Duits) Morgengabe te verwachten. Geen huishoudgeld, dus. Verder mag ze niemand zomaar uitnodigen:'De Profeet heeft gezegd: Zij mag niemand in zijn huis ontvangen dan met zijn toestemming. En van wat zij uitgeeft zonder zijn opdracht moet de helft aan hem ten goede komen.’


Eén paar schoenen voor haar – dan ook één paar voor hem. Maar ze kan niet alleen gaan winkelen:


'De profeet heeft gezegd: Een vrouw mag geen drie dagen op reis gaan, tenzij in gezelschap van een bloedverwant.’


Drie dagen? Aangezien je nooit weet hoe lang een vrouw wegblijft, zorgt een vrome moslimman ervoor dat zij altijd een begeleider meekrijgt.

Maar het is niet allemaal onderdanigheid dat de klok slaat in de hadith. De Profeet had een afkeer van onnodig geweld (maar zie hierboven), zoals blijkt uit de volgende mild-vrouwonvriendelijke kamelenbotten-grap:


'De profeet heeft gezegd: behandel vrouwen goed, want zij zijn geschapen uit een rib, en het kromste deel van de rib is het bovenstuk. Als je probeert het recht te buigen breekt het, en als je het zo laat blijft het krom. Behandel vrouwen dus goed.’


Vrouwen zijn minderwaardig en onverbeterlijk. Aldus de 'leraar’ van Alaattin Erdal in een milde bui. De volgende traditie is ook aardig, en zowaar niet vrouwonvriendelijk, en riekt naar een Joodse witz. Gelovigen wilden ook wel eens lachen met de Profeet:


'Een man kwam bij de Profeet en zei: Profeet, mijn vrouw heeft een zwart kind gekregen!

De Profeet vroeg: bezit je kamelen?

Ja, ze hij.

Wat voor kleuren hebben die?

Rood.

En zit er ook wel eens een grijze bij?

Jawel.

Hoe komt dat?

Misschien lijkt hij op zijn voorgeslacht.

Misschien is het bij jou zoon ook zo.’


Een zwarte als voorouder! Is dat effe lachen!

Maar serieus – welke wijze les heeft de Profeet voor geile islamistische jongeren die 'onzedelijk geklede’ vrouwen minachten en die hun handen niet thuis kunnen houden? Ik stel voor dat ze de volgende hadith eens lezen:


'De Profeet zag eens een vrouw en kwam toen bij zijn eigen vrouw Zainab, terwijl zij een huid aan het looien was. Hij deed zijn wil met haar en ging toen naar buiten, naar zijn gezellen, en zei: “De vrouw komt in de gedaante van een satan en gaat in de gedaante van een satan. Als iemand een vrouw ziet, laat hij dan naar zijn eigen vrouwvolk gaan, want dat verdrijft zijn verlangen.”’


De door het zien een vreemde vrouw geil geworden Mohammed wist wat hij moest doen: omdraaien en terugkeren naar zijn eigen vrouw (die op dat moment gelukkig nét op haar knieën zat, klaar om van achteren genomen te worden). Dat lijkt me een wijze raad voor alle jonge moslim die door al die (blijkbaar) opwindend geklede westerse vrouwen in de war raken. Zoek een moslima, en die waar je zin in hebt. Eens kijken of zij de Profeet net zo respecteren.

Marcel HulspasComment