Maria-Tenhemelopneming in de Koran?

‘En toen de zoon van Maria als voorbeeld gesteld werd, begon uw volk daarover te schreeuwen. En zij zeiden: ‘Zijn onze goden beter, of hij?’ Zij werpen dat alleen maar op als discussiepunt. Nee, ze zijn een twistziek volk. Hij was alleen maar een dienaar aan wie Wij een gunst bewezen hebben. En Wij hebben hem tot een voorbeeld gemaakt voor de kinderen Israëls.’ (Soera 43:57-59)

Read More
Marcel HulspasComment
Vreemdelingenhaat als bindmiddel

We want anti-muslim polarisation. Why pretend otherwise?’ Aldus een openhartige bestuurder van de BJP, de Indiase Volkspartij, tegen Prashant Jha, auteur van het boek How the BJP wins. Moslimhaat dreigt een kenmerk te worden van het nieuwe India. Myanmar en Sri Lanka zijn dezelfde weg ingeslagen. Wie anders is, is een vijand van het volk.

Read More
Marcel HulspasComment
Was Mohammed dom?

Was Mohammed dom? Was hij een simpele karavaandrijver uit de Arabische woestijn, die op een dag het licht zag? Dat is merkwaardig genoeg een opvatting waar veel traditionele biografen van Mohammed én islamhaters zich in kunnen vinden. Om verschillende redenen. De biografen benadrukken zo graag de originaliteit en ‘simpelheid’ van Mohammed; de islamhaters willen daarmee alleen maar zeggen dat de islam de schepping is van een domkop, een mislukte religie. Maar was Mohammed écht een simpele ziel?

Read More
Marcel HulspasComment
‘Het was zo’n stille jongen’

De komende weken zal er ongetwijfeld veel meer bekend worden over Salman Abedi, de 22-jarige Brit (van Libische oorsprong) die de aanslag in Manchester pleegde. Voorlopig weten we weinig meer dan dat er bij hem thuis een boekje is gevonden met veiligheidsvoorschriften voor chemicaliën. En er was een kennis die (aldus De Volkskrant) bereid was om iets te zeggen. Hij was zeer verbaasd. Salman was immers altijd ‘een stille jongen’ geweest.  En zijn vader was een gewone moslim. Maar we weten al langer: het zijn juist de 'stillen’ waar de moslimgemeenschappen op moeten letten.

Read More
Marcel HulspasComment